Yingkou Sanxing Group

Tin tức

Khoảng cách ứng dụng của phun Polyurethane
Thời gian phát hành: 2020-12-24 16:18:21  Lượt truy cập: 14

Khoảng cách ứng dụng của phun Polyurethane

L.Bộ phun Polyurethane ngoài tường

Hai.Bộ phun Polyurethane ở kho lạnh

Ba.Bộ phun ống Polyurethane

Bốn.Bộ phun hoà khí

Năm.Bộ phun Polyurethane cho lò xo lò luyện thép

-6.Bộ chế thép kiểu cánh cửa phun Polyurethane

Chín.Chất liệu bảo vệ môi trường phun Polyurethane


Trước: So sánh lợi ích của silo thép

Kế tiếp: Thiết bị phun polyurethane